OM TYP 2-DIABETES

//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/6ALTqovwXYkEwCeOy2K4sW/725be1724433dec889fd5d7285dd562d/abouttype1_header.png About Type 1 Diabetes Patientblad inom typ 1-diabetes
  • LADDA NER
  • SKRIV UT

I have type 2 diabetes!

What is diabetes?

Diabetes means that the level of glucose (suger) in the blood is too high. There are two main types of diabetes:
Type 1 diabetes often affects children and young people. Type 1 diabetes is when you have a lack of the hormone insulin.
Type 2 diabetes usually occurs later in life. In the early stages, the insulin levels are normal, but because the insulin has a poor “effect”, the blood glucose can still rise above normal.
Over time a shortage of insulin occurs.

What is insulin?

Insulin is a hormone that is released when the blood glucose level rises. Insulin is necessary for blood glucose to be absorbed by the body's cells and used as an energy source. Insulin thereby lowers the blood glucose level.

Why do I have Type 2 diabetes?

Nobody really knows the causes of Type 2 diabetes. It is known that there is a genetic link, and that factors such as diet, exercise, overweight and age can play a role.

Why is it important to control the blood glucose?

If the blood glucose levels are elevated over a long period of time, the blood vessels of the body are damaged. This can lead to several complications, such as heart attack, stroke, nerve damage, kidney damage or impaired vision.
A well regulated blood glucose level right from being diagnosed with Type 2 diabetes will considerably reduce the risk of diabetes complications later in life. The aim is good blood glucose control and to avoid major “highs and lows” during the day and night.

How is Type 2 diabetes diagnosed?

Type 2 diabetes is diagnosed by measuring blood glucose levels.
PP-LD-SE-0320

Jag har fått typ 2-diabetes!

Vad är diabetes?

Diabetes innebär en för hög blodsockernivå. Det finns två huvudtyper av diabetes:
Typ 1 diabetes drabbar ofta barn och ungdomar. Vid typ 1 diabetes har man brist på hormonet insulin
Typ 2 diabetes uppstår oftast senare i livet. Från början har man normala insulinnivåer, men insulinet har dålig effekt, så kallad ”insulinresistens”.
Efter en tids sjukdom får man även en brist på insulin.

Vad är insulin?

Insulin är ett hormon som frisätts när blodsockret stiger. Insulin behövs för att blodsockret ska kunna tas upp av kroppens celler och användas som energikälla. Insulin sänker därmed blodsockret.

Varför har jag fått typ 2 diabetes?

Ingen vet riktigt säkert vad typ 2 diabetes beror på. Man vet att det finns en ärftlig koppling och att faktorer som kost, motion, övervikt och ålder spelar in.

Varför är ett kontrollerat blodsocker viktigt?

För höga blodsockernivåer under längre tid är inte bra för hälsan och ökar risken för skador på blodkärl, ögon, njurar och nerver. På sikt ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke, fotsår och njursvikt.
Ett välreglerat blodsocker redan från det att man får diagnosen typ 2 diabetes minskar kraftigt risken för diabeteskomplikationer senare i livet. Målet är att hålla blodsockret på en bra nivå och undvika kraftiga svängningar under dygnet.

Hur diagnostiseras typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes diagnosticeras genom mätning av blodsockernivåerna
PP-LD-SE-0320

Minulla on tyypin 2 diabetes!

Mikä diabetes on?

Diabeteksella tarkoitetaan liian korkeaa veren sokeripitoisuutta. Diabetesta on kahta päätyyppiä:
Tyypin 1 diabetes puhkeaa usein lapsille ja nuorille. Tässä tautityypissä ihmiseltä puuttuu insuliinihormonia.
Tyypin 2 diabetes puhkeaa usein lapsille ja nuorille. Aluksi insuliinin tasot ovat normaalit, mutta sen vaikutus alkaa heiketä (ns. insuliiniresistenssi).
Ajan kuluessa sairaudenkuvaan kuuluu myös insuliininpuutos.

Mitä insuliini on?

Insuliini on hormoni, jota vapautuu verensokerin noustessa. Insuliinia tarvitaan, jotta solut pystyisivät käyttämään verensokeria energianlähteenä. Insuliini siis laskee verensokeria.

Miksi olen saanut tyypin 2 diabeteksen?

Kukaan ei varmuudella tiedä, mistä tyypin 2 diabetes johtuu. Tiedetään, että perimällä voi olla siihen yhteys ja että siihen liittyy muita tekijöitä, kuten ruokavalio, liikunta, ylipaino ja ikä.

Miksi verensokerin on tärkeä pysyä hallinnassa?

Pitkään korkeana pysyvät verensokeripitoisuudet ovat haitallisia tarveydelle ja lisäävät verisuoni-, silmä-, munuais- ja hermovaurioiden riskiä. Pitkällä aikavälillä myös mm. sydäninfarktin, aivohalvauksen, säärihaavojen ja munuaisten vajaatoiminnan riski kasvaa.
Tyypin 2 diabeteksessa jo pelkästään hyvässä hoitotasapainossa oleva verensokeri vähentää tuntuvasti myöhemmin ilmenevien diabeteskomplikaatioiden riskiä. Tavoitteena on pitää verensokeri hyvällä tasolla ja välttää voimakkaita vuorokausivaihteluja.

Kuinka tyypin 2 diabetes diagnosoidaan?

Tyypin 2 diabetes diagnosoidaan mittaamalla veren sokeripitoisuutta.
PP-LD-SE-0320

Waxaan qabaa Sonkorow Nooca 2!

Waa maxay sonkorowgu?

Sonkorowga micnihiisu waa heerka sonkorta dhiiggaaga oo aad u sarreeya. Wuxuu u qaybsamaa laba qaybood oo muhiim ah sonkorowgu:
Sonkorowga Nooca 1 badiyaa wuxuu ku dhacaa carruurta iyo dadka da'da yar. Markuu la qabo sonkorowga Nooca 1, waxa jira yaraan hormoonka insulin.
Sonkoroga Nooca 2 wuxuu badiyaa soo baxaa marka da'da qofku weynaato. Bilow ahaan, heerka insulin-tu waa caadi, laakiin insulinta ayaa wax ku ool liidata leh, sida loogu yaqaan “caabbinta insulin”.
Kadib markuu cudurku qofka hayo muddo, yaraanta insulinka ayaa soo baxaysa.

Wa maxay insulin?

Insulintu waa hormoon la sii daayo markuu heerka sonkorta dhiiggu kacdo. Insulinta waxa loogu baahan yahay inay awood u siiso sonkorta dhiiggu ay nuugaan unugyada jidhka oo ay u isticmaalan kheyraad tamar. Insulinta ayaa haddaba hoos u dhigta heerka sonkorta dhiigga.

Maxaan u qaaday sonkorowga Nooca 2?

Cidina runtii ma taqaan waxyaabaha sababa sonkorowga Nooca 2. Waxa la ogyahay inay hiddaha ku lug leedahay, oo waxyaabaha ay ka midka yihiin cuntada, jimicsiga, xad-dhaafka culeyska iyo da;duba door ka qaadato.

Maxay muhiim u tahay in la xaddido heerka sonkorta dhiigga?

Heerka sonkorta dhiigga ee aadka u sarreeya ayaan u wanaagsanayn caafimaadka, oo wuxuu kordhiyaa halista dhaawacanka xidiiddada dhiigga, indhaha, kelyaha iyo dareemayaasha. Muddada dheer marka la eego, halisteeda ayaa sii koradha wadno qabad, faalig, boogaha cagaha iyo hawlgabka kelyaha.
Iyada oo heerka sonkorta dhiigga la maamulo marka ugu horreysa ee sonkorowga Nooca 2 laga helo qofka ayaa naaqusta halista ay leedahay dhibaatooyinka ka yimaad sonkorowga hadhow nolosha. Ujeeddadu waa in sonkorta dhiigga heer fiican lagu hayo, oo la iska ilaaliyo isbeddellada ku yimaad maalintii iyo habeenkii.

Sidee loogu helaa sonkorowga Nooca 2?

Sonkorowga Nooca 2 ayaa lagu helaa iyada oo la qoiyaaso heerka sonkorta dhiigga.
PP-LD-SE-0320
Snart kommer det att finnas information här
PP-LD-SE-0320

Imam dijabetes (šećernu bolest) tipa 2!

Što je dijabetes?

Ako imate dijabetes to znači da je vaša razina šećera u krvi previsoka. Postoje dvije glavne vrste dijabetesa:
Dijabetes tipa 1 često se javlja kod djece i mladeži. Kod dijabetesa tipa 1 postoji nedostatak hormona inzulina.
Dijabetes tipa 2 pojavljuje se obično kasnije u životu. Na početku je razina inzulina normalna, ali inzulin djeluje oslabljeno što se naziva “otpornost na djelovanje inzulina”.
Nakon što bolest potraje neko vrijeme, pojavljuje se nedostatak inzulina.

Što je inzulin?

Inzulin je hormon koji se otpušta kad razina šećera u krvi raste. Inzulin omogućava apsorpciju šećera iz krvi u tjelesne stanice i njegovu upotrebu kao izvora energije. Inzulin prema tome snižava razinu šećera u krvi.

Zašto imam dijabetes tipa 2!

U stvari nitko nezna koji su uzroci dijabetesa tipa 2. Poznato je da postoji genetska povezanost i da čimbenici kao što su to prehrana, vježbanje, pretjerana tjelesna težina i starosna dob igraju ulogu.

Zašto je važno kontrolirati razinu šećera u krvi?

Za zdravstveno stanje nije poželjno da je razina šećera u krvi previsoka kroz duži vremenski period, jer se time povećava opasnost od oštećenja krvnih žila, očiju, bubrega i živaca. Dugoročno se opasnost od srčanog udara, moždanog udara, ulceracije stopala i zatajenja bubrega povećava.
Održavanje razine šećera u krvi pod kontrolom odmah nakon uspostavljanja dijagnoze dijabetesa tipa 2, znatno smanjuje opasnost od komplikacija zbog dijabetesa kasnije u životu. Cilj je održavanje šećera u krvi na prihvatljivoj razini i izbjegavanje velikih varijacija njegove razine tijekom dana i noći.

Kako se dijagnosticira dijabetes tipa 2?

Dijabetes tipa 2 se dijagnosticira mjerenjem razine šećera u krvi.
PP-LD-SE-0320
Snart kommer det att finnas information här
PP-LD-SE-0320

¡Tengo diabetes tipo 2!

¿Qué es la diabetes?

La diabetes implica un elevado nivel de glucosa en la sangre (glucemia). Existen básicamente dos tipos de diabetes:
La diabetes tipo 1 se desarrolla principalmente en niños y jóvenes. En diabetes tipo 1 existe escasez de la hormona insulina.
La diabetes tipo 2 por lo general se desarrolla más tarde en la vida. Al principio existe un nivel normal de insulina, pero ésta tiene un efecto deficiente denominado ”resistencia a la insulina”.
Luego de un tiempo, la insulina comienza a escasear.

¿Qué es la insulina?

La insulina es una hormona que se libera al aumentar el nivel de glucemia. La insulina permite que las células de cuerpo absorban la glucosa en la sangre y la utilicen como fuente energética. Así la insulina reduce la glucemia.

¿Por qué tengo diabetes tipo 2?

No se sabe a ciencia cierta por qué se desarrolla la diabetes tipo 2. Sí se sabe que está relacionada con factores hereditarios y es afectada por la dieta, los ejercicios, el sobrepeso y la edad.

¿Por qué es importante controlar la glucemia?

Un prolongado alto nivel de glucemia es dañino para la salud y aumenta el riesgo de sufrir daño en vasos sanguíneos, ojos, nervios y riñón. Con el tiempo aumenta el riesgo de infarto de miocardio, apoplejía, pie diabético e insuficiencia renal.
Si mantiene regulado el nivel de glucemia desde que recibe el diagnóstico de diabetes tipo 2, se reduce drásticamente el riesgo de complicaciones más tarde en la vida. La meta es mantener la glucemia en un buen nivel y evitar cambios bruscos durante el día.

¿Cómo se diagnostica la diabetes tipo 2?

La diabetes tipo 2 se diagnostica midiendo los niveles de glucemia.
PP-LD-SE-0320
Snart kommer det att finnas information här
PP-LD-SE-0320
//assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/34CRfDx8owIY84qKOGA4Ea/5ca38a4284868bd32f824fd1841b0104/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_engelska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/66GoxSqINiwA8ccEE0aoek/21720ece01072116c42f921155c68d7c/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_svenska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/jzNDs29dNQawiiUa8saIs/8e1634381fcbfcefd4491a1a35fa4530/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_finska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/67bEKXkmXKUiAciwKwMaaS/37a3e9ba9142c3f56666db3c98b63522/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_somaliska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/6dC00WpXZScCSsMSwkykSC/64fd5b19ae4f2ed4814ba16cb4aecb55/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_arabiska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/6ZDZ7dG7WEGMGcyqIc468i/31c88dd56fb4cc3db8cd6be0daa615d4/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_Serbokroatiska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/10emwy74C4uEKkqOkcIMmS/4e2556c8c62ba75b4cb8077fa85319f8/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_PersiskaFarsi.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/4imQosnp6EgoiSEMACSIY/98d19425d08aa3c5eb28220fa8039246/SEHMG00451a_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_spanska.pdf //assets.ctfassets.net/74aefnyohlxr/5DDfomKR9e4ACsmQmIyosi/20b3345119453e819b8099165328122d/SEHMG00451_Jag-har-fatt-typ-2-diabetes_Kurdiska.pdf
Oktober 2018
Top