Insulinsimulatorn

Vad är och vad innehåller Insulinsimulatorn?

Insulinsimulatorn är ett interaktivt och pedagogiskt verktyg som kan öka förståelsen för insulinbehandling. Med Insulinsimulatorn kan du behandla fiktiva patienter med insulin. Ställ in insulindos och följ hur din patient kan få högt blodsocker, lågt blodsocker och till slut nå ett bra glukosvärde. Lycka till med simulerandet!
I Insulinsimulatorn kan du välja mellan ett flertal olika fiktiva patienter med typ 2-diabetes som antingen behöver påbörja insulinbehandling eller som behöver justera sin insulinregim. För en del patienter skulle man kunna överväga annan typ av behandling, men i Insulinsimulatorn är det bara insulin som gäller. När du valt en patient kan du ställa in personliga behandlingsmål, välja insulinregim, välja antal blodsockermätningar och bestämma grad av fysisk aktivitet. Med hjälp av Insulinsimulatorn kan du få en ökad förståelse för hur olika insulinregimer fungerar och för hur ofta blodsockret bör mätas utifrån den insulinregim som valts.
  • insulinsimulatorn-patienter
  • insulinsimulatorn-behandling
  • insulinsimulatorn-regimer
  • insulinsimulatorn-aktivitet
PP-LD-SE-0009
PP-LD-SE-0009
Top