Kompendier och guider

Här kan du läsa mer om olika behandlingsstrategier och ta del av våra kompendier och guider.
//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/42z2uxC972KYgo0MEu6cCO/8be3b7e1782573c0079191bdcd476147/index_frame_3.PNG index frame
Insulinkompendiet
Insulinkompendiet, ett verktyg anpassad till dig som behandlar patienter med diabetes. Innehållet är författad av våra främsta specialister inom området för endokrinologi, pediatrik och psykologi. Här finner du handfasta och praktiska instruktioner om bla. insulinbehandling, uppföljning, injektionsteknik och glukosmätning.
//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/236JW5JT04coEcCQo0sUCA/3bdd14c7b5c2980d89a0ee4a25997e5d/inkretinkompendiet-thumb3.png inkretinkompendiet-thumbnail inkretinkompendiet-thumbnail
Inkretinkompendiet
Läs om inkretinbaserad behandling vid typ 2-diabetes. Var står vi idag och vad särskiljer olika alternativ? Kompendiet är framtaget av Lilly i samarbete med välkända specialister och belyser bakgrunden till inkretinbaserad behandling samt olika aspekter som kan vara bra att ha kunskap om. Kompendiet innefattar; Inkretinsystemet, glukossänkande effekter, påverkan på vikt, kardiovaskulära effekter samt säkerhet och biverkningar.
//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/3Wf4qVPfeE066iamEywOqS/d508689296904b27784531b4c07c01a8/trulicity-pen-right-hand-small.jpg trulicity-pen-right-hand-small-cropped
Trulicity
Här kan du läsa mer om Trulicity® (dulaglutid) samt dess effekt på HbA1c, biverkningar, hypoglykemi, viktförändring och annat.
//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/42HO1Fikacaw0Y6GysIE4s/8949156f279615ee32e596b8c45bacf6/Abasaglar-logga-frame.png Abasaglar-logga-frame
Abasaglar® (insulin glargin 100 E/ml)
Här finner du information om Absaglars effekt på Hba1c, säkerhet och dosering, pris samt administrering i olika injektionspennor.
//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/2c05azOMYQUQCoOIKIQYwY/019d24245f5aa435e91d2d3b03d0371d/test2_alla.png Humalog diabetesportalen Banner 1500x1000 ver1.02
Humalog (insulin lispro)
Här finner du information och användbart material gällande Lillys direktverkande insulin Humalog. Du kan bl.a. läsa om dess olika styrkor, administreringssätt och pennor.
PP-LD-SE-0025
Top