//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/4i866RZCYECQSKc2cWWYyE/c0a5977b5d34b1b5148f4c450642a411/diabetesteam-2016-1500x500.png diabetesteam-2016-1500x500

Intervju med Årets diabetesteam 2016

- Diabetesteamet vid Hallands sjukhus Kungsbacka

Hur känns det att ha blivit utsedda till Årets Diabetesteam?

- Vi känner oss oerhört stolta och ser utmärkelsen s om en fin bekräftelse på att det arbete vi gör är bra. Uppmärksamheten sporrar oss till fortsatt utvecklingsarbete.

I motiveringen nämns att ni har ett utpräglat teamarbete med föredömliga resultat. Kan ni säga något om hur ni arbetar som ett team?

- Vi är ett samm ansvetsat team med ett genuint intresse för vårt arbete och de människor vi möter. Vi har stor kontinu i tet vilket gör att vi kan arbeta målfokuserat. Vi har r egelbundna teammöten där vi diskuterar mål för våra patienter, uppdaterar riktlinjer så att vi all a ger samma patientinformation och använder samma språk. Vi tror att detta kan ge bra förutsättningar.

Ni ser er som patientens PT (personliga tränare). Vad innebär det i praktiken?

- V i försöker guida och stötta patienten genom att vara tillgängliga och närvarande. Vi har täta kontakter och träffas minst var tredje månad om behov finns är kontakten tätare. För att skapa större tillgänglighet mycket med telefonkontakt, mina vårdkontakter och nedladdningsbara program.

Vad kommer ni att ha fokus på framöver?

- Vi har sedan många år tillbaka arbetat målfokuserat med utgångspunkt i NDR . Varje halvår gör vi en avstämning i NDR data och ser vad vi behöver arbeta mer målinriktat med. Detta arbetssätt inspirerar oss då vi ökar på våra kunskaper i olika fo kusområden vilket även gynnar alla våra patienter och ger våra patienter.

Vad har ni för mål som team?

- Att vi ständigt utvecklar oss och blir bättre.
PP-LD-SE-0068
Top