Humalog

//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/7mmd206mpqAg0M0Sag8yKG/cb8af60f24988a6f0d3987a050c67a3c/HJK_test3.png test

Humalog Junior KwikPen

Den första och enda förfyllda insulinpennan som doserar halva enheter1

Det finns sätt att göra vardagen lite enklare

Att lära sig att dosera och injicera insulin kan kännas komplicerat både för den som drabbas av diabetes och för deras anhöriga.

Med Humalog Junior KwikPen finns nu möjligheten att dosera halva enheter med en förfylld penna.1
Färre steg att instruera och lära sig2,3*
Lättare och kortare jämfört med andra 0,5-enheterspennor4,5
Ett beprövat insulin i en välbekant penna6,7
Doserar i halva enhetssteg från 0,5-30 enheter1

Färre steg att lära sig och komma i håg med en förfylld insulinpenna2,3*

 • Färre steg att instruera och för patienten att komma ihåg2,3
 • Inga ampullbyten eller penndelar som behöver tas isär och monteras ihop2

Lättare och kortare än andra 0,5-enheterspennor4,5

 • En kort och lätt insulinpenna4,5
 • Med tydliga siffror för att enkelt kunna ställa in dosen2

Ett beprövat insulin i en välbekant förfylld insulinpenna1,6,7

Innehåller 3 ml Humalog (insulin lispro) 100 enheter/ml1
 • Humalog har funnits på marknaden i över 20 år och var den första insulinanalogen som godkändes för barn6,7
 • Humalog har ingen åldersbegränsning och är indicerat för behandling av vuxna och barn med diabetes1,6,7

Doserar i halva enhetssteg från 0,5-30 enheter1

Humalog Junior KwikPen - för patienter i behov av halva enheter1
 • Kan dosera från 0,5 till 30 enheter per injektion1,2
 • Även för patienter med pump som behöver en reservpenna som kan dosera halva enheter
* avser jämförelse med flergångspennor där insulinampullen ska sättas in och bytas.
 • view_headlineReferenser
  1. Humalog Junior KwikPen Produktresumé www.fass.se

  2. Humalog Junior KwikPen bruksanvisning, Eli Lilly

  3. HumanPen Luxura HD bruksanvisning, Eli Lilly

  4. Assessment of Humalog KwikPen Junior, Luxura HD, Novo Nordisk NovoPen Echo® and Sanofi JuniorStar ™ Pens, Data on file Eli Lilly 2017

  5. Klonoff D et al. ATTD 2015. A-101. Poster 230. Functional characterization of four different half-unit reusable insulin pens. Diabetes Technol Ther. 2015;17(S1):230.

  6. Humalog KwikPen Produktresumé www.fass.se

  7. Kaiserman K, et al. Pediatr Diabetes.2017;18(2):81-94.7
Humalog® 100 enheter/ml Junior KwikPen injektionsvätska, lösning i en förfylld penna (insulin lispro). ATC-kod: A10AB04 Insuliner och analoger för injektion, snabbverkande. Indikationer: För behandling av vuxna och barn med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering: Humalog 100 enheter/ml Junior KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enheter i varje injektion. Antalet insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till en penna med andra doseringssteg. Kontraindikationer: Hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2017-10-19 För ytterligare information och priser se Rx, F | PP-HI-SE-0177
PP-HI-SE-0177
Top