//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/47XIrzVC8wywgA6Ckg6AI4/199c8d0edb83105dfe7e2897e18ed042/header3.png insulinkomp-h

Välkommen till Insulinkompendiet!

Insulinkompendiet syftar till att ge fördjupade kunskaper om hur man startar och följer upp insulinbehandling. Det togs ursprungligen fram av Lilly i Norge med hjälp av norska diabetesexperter. I denna svenska version har flera kapitel arbetats om för att bättre stämma överens med svenska förhållanden och riktlinjer.
Enligt Diabetesförbundet finns det idag omkring 450 000 personer med diabetes i Sverige. Omkring
40 000 av dessa har typ 1-diabetes. Resterande del utgörs framförallt av typ 2-diabetes men också av odiagnostiserade patienter. Medan incidensen av typ 1-diabetes ser ut att plana ut efter flera års ökning, ökar incidensen av typ 2-diabetes i Sverige men inte lika mycket som i många andra länder. Båda formerna av diabetes ökar risken för allvarliga följdsjukdomar som påverkar bland annat fötter, ögon, njurar, hjärtat och hjärnan. Behandlingen av diabetes har lyckligtvis förbättrats betydligt under senare år, men risken för komplikationer är fortfarande högre än för den övriga befolkningen.
Enligt uppgifter från Socialstyrelsen statistikdatabas använde cirka 200 000 personer insulin under 2017. Både det totala antalet och användare per 1 000 invånare har ökat de senaste 10 åren.
I Insulinkompendiet får du expertråd från specialister inom endokrinologi, pediatrik, psykologi samt praktiska råd om insulinbehandling, injektionsteknik, glukosmätning och andra frågeställningar.
Tillsammans med våra andra pedagogiska verktyg, Insulinsimulatorn och Diabeteskompassen, hoppas vi att Insulinkompendiet ska öka kunskapen om diabetes och vikten av en individanpassad behandling. Besök gärna diabetes.lilly.se för mer information.

Vänliga hälsningar
Lilly Diabetes
Anders Toll
Vetenskaplig rådgivare
PP-LD-SE-0149
PP-LD-SE-0149
Top