Möten och utbildningar

Här kan du hitta och anmäla dig till aktuella möten, utbildningar samt föreläsningar.
//images.contentful.com/74aefnyohlxr/4WlB47ngmsaMSUeYAkEe4G/0f57d3c292ff7d5d06b3412f3edee4ec/meeting-group-flat.svg meeting-group
Diabeteskollegiet i Umeå för diabetessköterskor på sjukhus
Diabetessköterskor som arbetar på sjukhus kan anmäla sig till Diabeteskollegiet i Umeå 12 februari 2018 här.
//images.contentful.com/74aefnyohlxr/4WlB47ngmsaMSUeYAkEe4G/0f57d3c292ff7d5d06b3412f3edee4ec/meeting-group-flat.svg meeting-group
Diabeteskollegiet i Umeå för primärvården och sjukhus
Diabetesintresserade läkare och diabetessköterskor från både primärvård och sjukhus kan anmäla sig till Diabeteskollegiet i Umeå 13 februari 2018 här.
//images.contentful.com/74aefnyohlxr/4WlB47ngmsaMSUeYAkEe4G/0f57d3c292ff7d5d06b3412f3edee4ec/meeting-group-flat.svg meeting-group
Diabeteskollegiet i Luleå för primärvården och sjukhus
Diabetesintresserade läkare och diabetessköterskor från både primärvård och sjukhus kan anmäla sig till Diabeteskollegiet på Clarion Sense i Luleå 22 februari 2018.
Top