TERAPIINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION

Välkommen

Lilly Diabetes i samarbete med Boehringer Ingelheim och Abbott önskar härmed bjuda in Er till Diabeteskollegiet för diabetesinteresserade läkare och diabetessköterskor från primärvård och sjukhus.

Information om diabeteskollegiet

Denna utbildning vill framhålla den senaste forskningen och vården inom diabetes. Deltagarna kommer att få råd kring diabetesvård samt behandling som kan användas i det dagliga arbetet. Deltagarna kommer även att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med kollegor som är verksamma inom samma område.

Möteslokal

Clarion Sense Luleå
Skeppsbrogatan 34, Luleå

Program

08:30 - 09:45 Registrering, kaffe med smörgås och möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
09:45 - 10:00 Välkommen
Jonas Ziolkowski, Lilly Diabetes med kollegor
10:00 - 11:30 Sekundärprevention och riktlinjer för SGLT2 hämmare.
Jonas Adolfsson, diabetolog Piteå sjukhus och expertgrupp NLL
11:30 - 11:45 Fruktpaus med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
11:45 - 13:00 Modern läkemedelsbehandling
Magnus Lönndahl, diabetolog Skåne universitetssjukhus i Lund
13:00 - 13:45 Lunch med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
13:45 - 15:00 Projektet Pre-diabetesmottagning, kan vi stoppa utveckling av typ 2-diabetes?
Kulturella skillnader och möten med personer med typ 2-diabetes som har en annan kulturell bakgrund.

Shadan Westerback, diabetessköterska Attundahälsan i Stockholm
15:00 - 15:20 Fika med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
15:20 - 16:45 Nytt om Inkretiner och nya säkerhetsstudier 2018.
Hur kan vi underlätta att få bra följsamhet så vi även kan uppnå de goda effekterna vi ser i studier?

Jörgen Nilsson, diabeteskonsult Argentum vårdtjänster i Umea
16:45 - 16:55 Avslut och utvärdering av dagen
Jonas Ziolkowski, Lilly Diabetes med kollegor
17:30 - 19:30 Middag för de som önskar

Kostnader

Enligt LER (läkemedelsbranchens etiska regelverk) kan Lilly inte ombesörja kostander för logi och resa. Deltagarna ansvarar således själva för eventuella rese- och hotellbokningar. Lilly står endast för kostnader för lokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet.

Kontakt

För praktisk information kring utbildningen, vänligen kontakta oss via email: scandinavia_cms@lilly.com eller via telefon till Johanna Susi 070-609 88 34. Du kan också kontakta Lilly-representant Jonas Ziolkowski 073-037 19 73.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning med produktinformation i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0350
Top