TERAPIINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION

Lilly Diabetes i samarbete med Boehringer Ingelheim, Medtrust och Rubin medical önskar härmed bjuda in Er till Diabeteskollegiet för diabetesinteresserade läkare och diabetessköterskor från primärvård och sjukhus.

Information om diabeteskollegiet

Denna utbildning vill framhålla den senaste forskningen och vården inom diabetes. Deltagarna kommer att få råd kring diabetesvård samt behandling som kan användas i det dagliga arbetet. Deltagarna kommer även att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med kollegor som är verksamma inom samma område.

Möteslokal

Clarion Sense Luleå
Skeppsbrogatan 34, Luleå
Mötesnamn: Diabeteskollegiet i Luleå
Datum: 2018-09-26T09:00+01:00
Möteskod: PP-LD-SE-0441
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MÖTET
För att anmäla dig till kursen behöver du:
1) Skapa ett konto genom att registrera dig på diabetes.lilly.se och få ett bekräftelse mail. Gäller ej dig som redan har ett konto.
2) Anmäla dig till kursen och få ett bekräftelsemail.  Anmälan till middag görs separat,  enligt nedan.
Mötesnamn: Middag efter Diabeteskollegiet i Luleå
Datum: 2018-09-26T17:30+02:00
Möteskod: PP-LD-SE-0441
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MIDDAG

Program

09:00 - 09:45 Registrering Kaffe och smörgås serveras
09:45 - 10:00 Välkommen
önskar representanterna
10:00 - 11:45 Kost och diabetes, vad gäller?
Kristin Andersson, Näringsfysiolog, föreläsare, författare och inspiratör
11:45 - 12:00 Fruktpaus med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
12:00 - 13:00 Vad betyder injektionsstället och koncentration för olika insuliners effekt?
Anders Frid, överläkare och docent, Skåne Universitetssjukhus, Malmö
13:00 - 14:00 Lunch med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
14:00 - 15:15 GLP-1 behandling ur en allmänläkares perspektiv, hur når vi målen?
Jörgen Nilsson, Diabeteskonsult från Umeå.
15:00 - 15:30 Fika med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation.
15:30 - 17:00 Ett omhändertagande av personer med diabetes typ 2, är vi så bra vi vill vara eller kan vi bli bättre?
Hans-Erik Johansson, distriktsläkare, och Anna Whålén, diabetessköterska, från primärvården i Uppsala
17:00 - 17:10 Avslut och utvärdering av dagen
17:30 - 19:30 Middag för de som önskar

Kostnader

Enligt LER (läkemedelsbranchens etiska regelverk) kan Lilly inte ombesörja kostander för logi och resa. Deltagarna ansvarar således själva för eventuella rese- och hotellbokningar. Lilly står endast för kostnader för lokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet.

Kontakt

För praktisk information kring utbildningen, vänligen kontakta Jonas Ziolkowski email: ziolkowski_jonas@lilly.com telnr: 073-037 19 73.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning med produktinformation i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0350
PP-LD-SE-0441
Top