TERAPIINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION

Välkommen

Lilly Diabetes i samarbete med Boehringer Ingelheim och Abbott önskar härmed bjuda in Er till Diabeteskollegiet för diabetessköterskor på sjukhus.

Information om diabeteskollegiet

Denna utbildning vill framhålla den senaste forskningen och vården inom diabetes. Deltagarna kommer att få råd kring diabetesvård samt behandling som kan användas i det dagliga arbetet. Deltagarna kommer även att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med kollegor som är verksamma inom samma område.

Målgrupp

Diabetessköterskor på sjukhus

Möteslokal

Folkets Hus Umeå,
Skolgatan 59, Umeå

Program

12.00 - 13.00 Lunch
13.00 - 14.30 Guided Self-Determination, GSD, en personcentrerad metodik. Anna-Lena Brorsson, diabetessköterska Karolinska sjukhuset i Stockholm
14.30 - 15.00 Fika med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation
15.00 - 16.00 Egen tid för summering och diskussion
Mötesnamn: Diabeteskollegiet i Umeå
Datum: 2018-02-12T12:00+01:00
Möteskod: PP-LD-SE-0351
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MÖTET

Kostnader

Enligt LER (läkemedelsbranchens etiska regelverk) kan Lilly inte ombesörja kostander för logi och resa. Deltagarna ansvarar således själva för eventuella rese- och hotellbokningar. Lilly står endast för kostnader för lokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet.

Kontakt

För praktisk information kring utbildningen, vänligen kontakta oss via email: scandinavia_cms@lilly.com eller via telefon till Johanna Susi 070-609 88 34. Du kan också kontakta Lilly-representant Jonas Ziolkowski 073-037 19 73.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning med produktinformation i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0351
Top