TERAPIINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION

Välkommen

Lilly Diabetes i samarbete med Boehringer Ingelheim och Medtrust önskar härmed bjuda in Er till Diabeteskollegiet för diabetesinteresserade läkare och diabetessköterskor från primärvård och sjukhus.

Information om diabeteskollegiet

Denna utbildning vill framhålla den senaste forskningen och vården inom diabetes. Deltagarna kommer att få råd kring diabetesvård samt behandling som kan användas i det dagliga arbetet. Deltagarna kommer även att få möjlighet att diskutera och dela erfarenheter med kollegor som är verksamma inom samma område.

Möteslokal

Folkets Hus Umeå,
Skolgatan 59, Umeå
Mötesnamn: Diabeteskollegiet i Umeå
Datum: 2018-02-13T09:00+01:00
Möteskod: PP-LD-SE-0440
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MÖTET
För att anmäla dig till kursen behöver du:
1) Skapa ett konto genom att registrera dig på diabetes.lilly.se och få ett bekräftelse mail. Gäller ej dig som redan har ett konto.
2) Anmäla dig till kursen och få ett bekräftelsemail.  Anmälan till middag görs separat,  enligt nedan.
Mötesnamn: Middag efter Diabeteskollegiet i Umeå
Datum: 2018-09-13T17:30+02:00
Möteskod: PP-LD-SE-0440
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MIDDAG

Program

09:00 - 09:45Registrering kaffe och smörgås serveras
09:45 - 10:00 Välkommen,
önskar representanterna
10:00 - 11:45 Kost och diabetes, vad gäller?
Kristin Andersson, Näringsfysiolog, föreläsare, författare och inspiratör
11:45 - 12:00 Fruktpaus med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation
12.00 - 13:00 Inkretinbehandling, vad vill patienten?
Jörgen Nilsson, Diabeteskonsult från Umeå
13:00 - 14:00 Lunch med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation
14:00 - 15:15 GLP-1 behandling ur en allmänläkares perspektiv, hur når vi målen?
Magnus Lönndahl, diabetolog Skåne universitetssjukhus i Lund
15:15 - 15:30 Fika med möjlighet att besöka utställning och få produktinformation
15:30 - 17:00 Ett omhändertagande av personer med diabetes typ 2, är vi så bra vi vill vara eller kan vi bli bättre?
Hans-Erik Johansson, distriktsläkare, och Anna Whålén, diabetessköterska, från primärvården i Uppsala
17:00 - 17:10 Avslut och utvärdering av dagen.
17:30 - 19:30 Middag för de som önskar

Kostnader

Enligt LER (läkemedelsbranchens etiska regelverk) kan Lilly inte ombesörja kostander för logi och resa. Deltagarna ansvarar således själva för eventuella rese- och hotellbokningar. Lilly står endast för kostnader för lokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet.

Kontakt

För praktisk information kring utbildningen, vänligen kontakta Jonas Ziolkowski email: ziolkowski_jonas@lilly.com telnr: 073-037 19 73.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning med produktinformation i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0349
PP-LD-SE-0440
Top