TERAPIINRIKTAD UTBILDNING MED PRODUKTINFORMATION

Välkommen

Lilly Diabetes önskar härmed bjuda in Er till utbildning om graviditetsdiabetes. Målgrupp: Endokrinologer, obstetriker, barnmorskor och diabetessjuksköterskor.

Information om utbildningen

Målet med utbildningen är att genom ökad kunskap, utifrån senaste forskning och klinisk erfarenhet, förbättra vården till nytta för patient och verksamhet. Detta uppnås genom ett innehåll baserat på senaste rön, praktiska råd och möjlighet att dela erfarenhet med kollegor.

Möteslokal

Nordic Light
Vasaplan 7
111 20 Stockholm
Mötesnamn: Graviditetsdiabetes
Datum: 2018-04-26T17:30+01:00
Möteskod: PP-LD-SE-0384
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MÖTET
Mötesnamn: Middag
Datum: 2018-04-26T20:00+01:00
Möteskod: PP-LD-SE-0384
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MIDDAG
Vänligen skicka ett email till jonsson_martina@lilly.com om specialkost önskas.

Program

17.30 - 18.00 Fika
18.00 - 18.15 Deltagarna hälsas välkomna - Produktinformation från Lilly
18.15 - 20.00 Föreläsning och patienfallsdiskussion med Charlotte Milde-Luthander och Carina Ursing
20.00 - 21.00 Frivillig middag

Kostnader

Enligt LER (läkemedelsbranchens etiska regelverk) kan Lilly inte ombesörja kostander för logi och resa. Deltagarna ansvarar således själva för eventuella rese- och hotellbokningar. Lilly står endast för kostnader för lokal, föreläsare och förtäring i samband med mötet.

Kontakt

För praktisk information kring utbildningen, vänligen kontakta oss via email: scandinavia_cms@lilly.com eller via telefon till Martina Jonsson 070-609 88 77.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning med produktinformation i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0384
Top