//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/5wkGp03zW0Ygc6MMKkmoQQ/7ba2b0724b24f65647f10de6a76616a6/ST_bild.png ST utbildning pic

Information om terapiinriktad utbildning för ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin

Barn & unga med diabetes, Stockholm 19-21 november 2018

För 7:e året i rad kommer vi att genomföra vår grundläggande diabetesutbildning “Barn och unga med diabetes” som riktar sig till ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin. Utbildningen är framtagen i samarbete med framstående specialister inom området.

Utbildningen är utformad utifrån målen för diabeteskunskaper (primär nivå) för ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2008 och 2015. Socialstyrelsens kursintyg delas ut till godkända kursdeltagare. Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

• Omhändertagande av nydebuterad patient
• Behandling av diabetisk ketoacidos
• Behandlingsstrategier
• Hypoglykemier
• Psykosociala aspekter
• Interaktiva patientfalls diskussioner
• Praktiska moment med hantering av insulinpennor, pump och glukosmätare

Kursledning: Professor Peter Bang, Linköpings Universitet
Jenny Salemyr, med dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Eva Örtqvist, med dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Målgrupp: ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin samt nyblivna specialister inom detta område
Plats och datum: Stockholm 19-21 november 2018
Kostnad: Resa och logi betalas till 100 % av deltagaren, kost betalas av Lilly.
För mer information kontakta din lokala Lilly-representant eller kursansvarig
Maria Gutke Nigam, gutke_nigam_maria@lilly.com

Varmt välkommen! Lilly Diabetes

Välkommen att registrera dig redan nu. Mer info om logi och agenda kommer vid ett senare tillfälle.
Mötesnamn: Barn & unga med diabetes
Datum: 2018-11-19T12:00+02:00
Möteskod: PP-LD-SE-0403
Typ av möte: p2p
Registrera dig här
Vänligen skicka ett email till jonsson_martina@lilly.com om specialkost önskas.
Vänligen skicka ett email till jonsson_martina@lilly.com om specialkost önskas.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0403
Top