//images.ctfassets.net/74aefnyohlxr/5wkGp03zW0Ygc6MMKkmoQQ/7ba2b0724b24f65647f10de6a76616a6/ST_bild.png ST utbildning pic

Information om terapiinriktad utbildning för ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin

Barn & unga med diabetes, Stockholm 19-21 november 2018

För 7:e året i rad kommer vi att genomföra vår grundläggande diabetesutbildning “Barn och unga med diabetes” som riktar sig till ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin. Utbildningen är framtagen i samarbete med framstående specialister inom området. Utbildningen riktar sig till blivande och nyblivna specialister inom området. Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få grundläggande kunskaper om barn- och ungdomsdiabetes och dess behandling. Socialstyrelsens kursintyg delas ut till godkända kursdeltagare. Preliminärt program:
Måndag 19 november
10.00-11.00 Välkomna! Peter Bang, Eva Örtqvist och Jenny Salemyr
11.00-12.00 Diabetes hela livet, mål med modern diabetesvård // Eva Örtqvist
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.30 På akuten , Ketoacidos, ej ketoacidos// Johan Svensson
14.30-15.00 Fika
15.00-16.30 Hypoglykemi hos insulinbehandlade barn och ungdomar // Frida Sundberg
16.30-17.00 Rast
17.00-18.30 Diabetes i praktiken, grupparbete// Peter Bang, Eva Örtqvist, Jenny Salemyr, Johan Svensson, Frida Sundberg.
19.00-21.00 Middag

Tisdag 20 november
08.30-09.30 Klassifikation, diagnostik och epidemiologi// Annelie Carlsson
09.30-10.30 Fysiologi-metabolism och hormoner// Peter Bang
10.30-11.00 Rast
11.00-12.00 Insulinbehandling// Jenny Salemyr
12.00-13.00 Lunch
13.00-14.00 Undervisning första samtalet// Eva Örtqvist
14.00-14.30 Kolhydraträkning//Elisabeth Jelleryd
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Diabetesteknik // Jenny Salemyr, Eva Örtqvist
16.30-18.00 Diabetes i praktiken, stationer i grupp // Peter Bang, Eva Örtqvist, Jenny Salemyr, diabetessjuksköterskor.
19.00 Middag

Onsdag 21 november
08.30-09.30 Fysisk aktivitet // Peter Adolfsson
09.45-10.15 Fest och fasta // Peter Bang
10.15-10.45 Fika
10.45-12.00 I huvudet på en svårinställd patient - om neuropsykiatriska sjukdomar som komplicerande faktor // Charlotte Nylander
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Komplikationer // Björn Rathsman
13.45-14.30 Patientfall, summering, examination i grupp// Peter Bang, Eva örtqvist, Jenny Salemyr.
14.30-15.00 Fika
15.00-16.00 Fortsättning examination
16.00 Avslut och hemresa

Kursledning: Professor Peter Bang, Linköpings Universitet
Jenny Salemyr, med dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Eva Örtqvist, med dr, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Målgrupp: ST-läkare inom barn- och ungdomsmedicin samt nyblivna specialister inom detta område
Plats och datum: Stockholm 19-21 november 2018
Kostnad: Resa och logi betalas till 100 % av deltagaren, kost betalas av Lilly.
För mer information kontakta din lokala Lilly-representant eller kursansvarig
Maria Gutke Nigam, gutke_nigam_maria@lilly.com
LIPUS har granskat och godkänt denna kurs. Fullständig kursbeskrivning finns på www.lipus.se (LIPUS-nr: 20180081)

Välkommen att anmäla dig till utbildningen samt middag nedan!
Mötesnamn: Barn & unga med diabetes
Datum: 2018-11-19T12:00+02:00
Möteskod: PP-LD-SE-0403
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG
För att anmäla dig till kursen behöver du:
1) Skapa ett konto genom att registrera dig på diabetes.lilly.se och få ett bekräftelse mail. Gäller ej dig som redan har ett konto.
2) Anmäla dig till kursen (Barn och unga med diabetes) och få ett bekräftelsemail.  Anmälan till middag görs separat för respektive dag,  enligt nedan.
Mötesnamn: Middag 19 november
Datum: 2018-11-19T19:00+02:00
Möteskod: PP-LD-SE-0403
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MIDDAG 19 NOV
Vänligen skicka ett email till gutke_nigam_maria@lilly.com om specialkost önskas.
Mötesnamn: Middag 20 November
Datum: 2018-11-20T19:00+02:00
Möteskod: PP-LD-SE-0403
Typ av möte: p2p
ANMÄL DIG TILL MIDDAG 20 NOV
Vänligen skicka ett email till gutke_nigam_maria@lilly.com om specialkost önskas.
Arrangemanget planeras och genomförs som en terapiinriktad utbildning i enlighet med Läkemedelsbranschens etiska regelverk (LER). Enligt ändringar i regelverket (fr.o.m. 2014-01-01) ansvarar deltagaren för att arbetsgivarens godkännande är inhämtat för deltagande på mötet. För mer information se www.lif.se. | PP-LD-SE-0403
PP-LD-SE-0403
Top