Ett måltidsinsulin med koncentrationen 200 E/ml
─ Något för alla?

Anders Frid, överläkare på SUS i Malmö berättar om vilka patienter som har nytta av koncentrerade insuliner samt vilken betydelse koncentration och injektionställe kan ha för olika insuliners effekt.
PP-HI-SE-0184
Top