Videobloggar från EASD 2016 i München

Nyheter från EASD – typ 2-diabetes

Överläkare David Nathanson, SÖS, berättar mer om resultaten från en svensk studie kring kostnader och typ 2-diabetes som han varit delaktig i.Vi får också ta del av resultat och data från studier med nyare typ 2-diabetes läkemedel samt får tips om en användbar app.

Nyheter från EASD - typ 1-diabetes

Professor Mona Landin-Olsson, Lunds Universitet,ger en övergripande uppdatering och summering från EASD gällande typ-1 diabetes.Vi får ta del av nya resultat från studier och forskning om bland annat betaceller och transplantationer.

Discussing diabetic dementia

Dr. Mark WJ Strachan, Edinburgh, diskuterar samband mellan diabetes och kognitiv nedsättning samt vilka riskfaktorer man idag känner till.

Limitation of HbA1c

Vad säger egentligen HbA1c om patientens glukoskontroll? Ass. Professor Ramzi Ajjan, Leeds, diskuterar begränsningar med HbA1c samt olika faktorer och tillstånd som kan påverka mätresultaten.

Metformin an Oldie but Goodie

"Professor Mike Cummings, Portsmouth, ger en uppdatering från EASD och summerar vad vi idag vet om metformin gällande verkningsmekanism och olika kliniska fördelar. Vi får också en summering av en skandinavisk studie av metformin och laktatacidos."

Update on diabetes technology

Dr. Pratik Choudhary, London, summerar studier och nya data gällande bland annat ”closed loop” artificiell pankreas och validering av glukosmätare.

Clinical profiling as a key to optimal drug selection

"Vad innebär “Clinical profiling”? Professor John Wilding, Liverpool, förklarar begreppet och hur Clinical profiling kan användas som ett komplement till riktlinjer och guidelines för att nå önskade behandlingsmål."

Ageing and response to hypoglyceamia

Professor Brian Frier, Edinburgh, lär oss mer om hur symtom, respons och komplikationer av hypoglykemi är kopplat till ålder och lyfter vikten av individanpassad behandling.

Lysna på videobloggar från EASD som en podcast?

Alla våra videobloggar från EASD i München erbjuds som podcasts.
PP-LD-SE-0096
Top