Charlotte Nylander - I huvudet på en svårinställd patient

I huvudet på en svårinställd diabetespatient- Om hjärnans utveckling och betydelsen av samsjuklighet vid neuropsykiatriska funktionshinder. Se Charlotte Nylander, Barn- och Ungdomsläkare i Sörmland, föreläsa om hjärnans utveckling, kognitiva och neuropsykiatriska problem samt exekutiva funktioner. Charlotte ger även tips och råd hur man kan underlätta vid mottagningsbesök och egenvård.
PP-LD-SE-0080
Top