Material och guider om typ 1-diabetes

Här finner du bland annat guider om hur du använder din insulinpenna, streetwise och annan information om typ 1-diabetes.
Vad är HbA1c?
HbA1c – ”långtidssockret”. Blodsockret kan mätas på olika sätt. HbA1c är ett blodprov som din läkare eller diabetessköterska tar för att kontrollera din diabetes.
Blodsockermätning
Blodsockermätning förklarar varför man behöver mäta sitt blodsocker, olika mätsätt och faktorer som kan påverka blodsockret.
Hur ska jag injicera mitt insulin?
Hur ska jag injicera mitt insulin ger enkla råd om injektionsteknik.
Insulin och blodsocker vid typ 1-diabetes
Insulin och blodsocker vid typ 1-diabetes är en kort och enkel beskrivning om insulinbehandling och blodsockerkontroll
Jag har fått typ 1-diabetes
Beskriver vad typ 1-diabetes är och varför blodsockerkontroll är viktigt.
Restips vid insulinbehandlad diabetes
Restips vid insulinbehandlad diabetes ger praktiska råd om vad man ska tänka på inför en resa om man står på insulinbehandling.
Top