Blodsockermätning

Mäta blodsocker

Gemensamt för alla typer av diabetes är att sjukdomen leder till förhöjda blodsockernivåer. Genom att mäta blodsockret kan ditt diabetesteam diagnostisera diabetes och föreslå den behandling som passar dig bäst. Blodsockermätning behövs också för att justera behandlingen.

Blodsockret kan mätas på olika sätt:

 • HbA1c – är ett blodprov som din läkare eller diabetessköterska tar för att kontrollera din diabetes. HbA1c kallas även för ”långtidssockret” eftersom det visar hur ditt blodsocker i genomsnitt legat 2–3 månader innan provtagningen.
 • Med blodsockermätare –den anger hur ditt blodsocker ligger vid tidpunkten då provet tas. Blodsockret kan mätas vid olika tidpunkter. Oftast mäter man det direkt på morgonen efter en natts fasta, det kallas fasteglukos eller fastesocker. Måltidsocker mäts ca 2 timmar efter en måltid och anger hur väl din kropp kan ta hand om energin från måltiden. Om man mäter blodsockret många gånger på en dag (före och efter måltider) kan man göra en blodsockerkurva. Med denna får man en bild av hur blodsockret svänger under dagen och den kan hjälpa din läkare avgöra vilken behandling som passar dig bäst.
 • Kontinuerlig blodsockermätning – med denna teknik mäts blodsockret många gånger varje timme genom en sensor som fästs på huden. En mottagare kan visa både nuvarande värde och blodsockerkurvor. Det går ofta att ställa in larm som varnar när blodsockret är på väg att bli för lågt eller för högt.

Faktorer som kan påverka blodsockret:

 • Blodsockret stiger när vi äter, hur mycket beror på måltidens sammansättning och portionsstorlek
 • Motion och fysisk aktivitet kan sänka blodsockret
 • Stress kan höja blodsockret
 • Feber/infektioner kan höja blodsockret
 • Andra mediciner
 • Andra sjukdomar
 • Graviditet
 • Insulin och andra blodsockersänkande läkemedel
PP-LD-SE-0160 | Oktober 2018
Top