Insulin och blodsocker vid typ 1-diabetes

Varför måste jag ta insulin?

Vid typ 1-diabetes har kroppen brist på insulin. De celler som normalt tillverkar insulin blir förstörda och då stiger blodsockret till höga nivåer och du mår dåligt. För att hålla blodsockret i balans måste insulin tillföras kroppen genom dagliga insulininjektioner eller via en insulinpump. Om inte kroppen får insulin kan man drabbas av syraförgifting, vilket är ett akut tillstånd som kan vara livshotande.

Varför måste jag själv kontrollera mitt blodsocker?

Regelbundna blodsockertester är en viktig del i din diabetesbehandling. Hur ofta du ska testa ditt blodsocker avgör du i samråd med ditt diabetesteam. Genom att mäta ditt blodsocker kan du lära dig sambandet mellan kost, motion och blodsocker. Förutom kost och motion så kan blodsockret påverkas av stress, feber/-infektioner och andra mediciner. Blodsockertesterna hjälper också till att avgöra om du behöver justera dina insulindoser och hjälper dig att undvika alltför lågt blodsocker. Vilka målvärden just du ska ha för fastesocker och måltidssocker bestäms i samråd med ditt diabetesteam. Generellt rekommenderas att blodsockret ska ligga mellan:
 • 4-6 mmol/l – på morgonen och före måltid
 • 4-8 mmol/l – 2 timmar efter måltid

Vad är fastesocker och måltidsocker?

Fastesocker/Fasteglukos mäts direkt på morgonen efter en natts fasta. Måltidssocker mäts 2 timmar efter en måltid och talar om hur väl din kropp kan ta hand om energin från måltiden.

Vad är lågt blodsocker?

För lågt blodsocker kallas insulinkänning eller hypoglykemi. Om blodsockret är under 4 mmol/l behöver du få i dig något sött för att höja blodsockret.
 • Ta druvsocker (3 gram per 10 kg kroppsvikt)
 • Drick vatten
 • Mät blodsockret igen efter ca 15 min.
 • Upprepa vid behov.
Har du inte druvsocker, ta sockerbitar, juice, saft, läsk eller något annat sött. Lågt blodsocker ska alltid åtgärdas direkt för att inte sjunka till alltför låga nivåer. Om blodsockret sjunker för lågt finns risken att man blir medvetslös.

Tecken på lågt blodsocker kan vara:

 • Svettningar, darrningar och hjärtklappning
 • Blekhet, hunger
 • Irritation
 • Huvudvärk
 • Sänkt uppmärksamhet, sluddrigt tal
 • Synstörning
PP-LD-SE-0163 | Oktober 2018
Top