Jag har fått typ 1-diabetes!

Vad är diabetes?

Diabetes innebär en för hög blodsockernivå. Det finns två huvudtyper av diabetes:
Typ 1-diabetes är en sjukdom som beror på att cellerna som tillverkar insulin har förstörts. Brist på insulin leder till höga nivåer av socker i blodet och gör att man mår dåligt. Vid typ 1-diabetes måste insulin tillföras kroppen via insulininjektioner eller med en insulinpump. Om kroppen inte får insulin kan man drabbas av syraförgifting, vilket är ett akut tillstånd som kan vara livshotande.
Typ 2-diabetes uppstår ofta senare i livet med en gradvis försämrad insulinfunktion. Sjukdomen behandlas med tabletter eller injektioner.

Vad är insulin?

Insulin är ett hormon som reglerar blodsockret. Insulin gör så att sockret i blodet kan tas upp i kroppens celler och användas som energi. Insulin sänker därmed blodsockret. Om kroppen inte får tillräckligt med insulin stiger blodsockret och man mår dåligt.

Varför har jag fått typ 1 diabetes?

Ingen vet riktigt säkert vad typ 1-diabetes beror på eller varför cellerna som tillverkar insulin förstörs. Du kan inte rå för att du har fått typ 1-diabetes och det har inget att göra med vad du ätit eller gjort innan du fick sjukdomen.

Varför är ett kontrollerat blodsocker viktigt?

För höga blodsockernivåer under längre tid är inte bra för hälsan och ökar risken för skador på blodkärl, ögon, njurar och nerver. På sikt ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke, fotsår och njursvikt.
Målet är att hålla blodsockret på en bra nivå och undvika kraftiga svängningar under dygnet.

Hur diagnostiseras typ 1 diabetes?

Typ 1 diabetes diagnostiseras genom mätning av blodsockernivåerna.
PP-LD-SE-0164 | Oktober 2018
Top