Vad är HbA1c?

HbA1c – ”långtidssockret”

Blodsockret kan mätas på olika sätt. HbA1c är ett blodprov som din läkare eller diabetessköterska tar för att kontrollera din diabetes. HbA1c kallas även för ”långtidssockret” eftersom det visar hur ditt blodsocker i genomsnitt legat 2–3 månader innan provtagningen.
Har du haft höga blodsockervärden de senaste veckorna kommer även ditt HbA1c att vara förhöjt. HbA1c mäts i enheten mmol/mol.

Vad skiljer HbA1c från blodsocker mätt med blodsockermätare?

Det värde som en blodsockermätare anger talar om hur ditt blodsocker ligger vid tidpunkten då provet tas.
Blodsocker kan mätas vid olika tidpunkter. Ofta mäter man blodsockret direkt på morgonen efter en natts fasta, det kallas fasteglukos eller fastesocker. Måltidsocker mäts ca 2 timmar efter en måltid och anger hur väl din kropp kan ta hand om energin från måltiden. Med din blodsockermätare kan du lära dig hur olika typer av mat/livsmedel och aktiviteter påverkar ditt blodsocker.

Varför mäter man HbA1c?

HbA1c mäts för att se hur ditt blodsocker legat i genomsnitt de senaste 2-3 månaderna.
Det är visat att höga HbA1c-värden har ett starkt samband med skador på nerver och på de mindre kärlen, som finns i bland annat i ögon och njurar.
Det är därför viktigt att du och din läkare känner till ditt HbA1c så att ni tillsammans kan bestämma ditt behandlingsmål och följa upp det. Med god kontroll av blodsockret minskar du risken för skador på nerver och kärl i framtiden. Ju högre HbA1c – desto större är risken för komplikationer av din diabetes.

Vad är ett normalt HbA1c?

Om man inte har diabetes och är yngre än 50 år ligger HbA1c-värdet normalt mellan 27–42 mmol/mol. Är man äldre än 50 år så är ett normalt värde 31–46 mmol/mol.

Vad är ett bra HbA1c-värde vid diabetes?

Vilket målvärde just du ska sikta på beror på en rad olika faktorer. Det som kan påverka vilket målvärde du bör sträva mot är bland annat:

  • Din ålder
  • Hur länge du haft din diabetes
  • Vilken typ av behandling du får
  • Om du har andra sjukdomar

Vid diabetes är det generella målet ett HbA1c-värde under 52 mmol/mol. Ditt målvärde för HbA1c bestäms i diskussion med din läkare eller diabetessköterska.


1. http://www.hba1c.nu/HbA1c_Patientbroschyr.pdf
2. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes, 2010: (21) 1. Behandlingsrekommendation för sjukvården.

PP-LD-SE-0166
Top