Material och guider om typ 2-diabetes

Här finner du bland annat guider och annan information om typ 2-diabetes.
Blodsockermätning
Blodsockermätning förklarar varför man behöver mäta sitt blodsocker, olika mätsätt och faktorer som kan påverka blodsockret.
Graviditetsdiabetes
Graviditetsdiabetes förklarar vad graviditetsdiabetes är, hur det diagnostiseras och hur det behandlas.
Hur ska jag injicera mitt insulin?
Hur ska jag injicera mitt insulin ger enkla råd om injektionsteknik.
Jag har fått typ 2-diabetes
Beskriver vad typ 2-diabetes är och varför blodsockerkontroll är viktigt.
Kortisonbehandling och blodsocker
Kortisonbehandling och blodsocker beskriver kort hur kortisonbehandling kan påverka blodsockret vid typ 2-diabetes.
Restips vid insulinbehandlad diabetes
Restips vid insulinbehandlad diabetes ger praktiska råd om vad man ska tänka på inför en resa om man står på insulinbehandling.
Typ 2-diabetes och kost
Typ 2-diabetes och kost ger enkel information och råd om kostvanor vid typ 2-diabetes.
Vad är HbA1c?
Förklarar vad HbA1c, även kallat långtidsblodsocker, är och på vilket sätt det skiljer sig från blodsocker mätt med blodsockermätare.
Vad gör diabetesteamet och hur kan jag påverka min sjukdom?
Beskriver hur man kan påverka sin diabetes. Vad kan jag göra för att undvika att min sjukdom förvärras? Förklarar även diabetesteamets arbete.
Top