Hur ska jag injicera mitt insulin?

Var ska jag injicera mitt insulin?

Ditt insulin ska injiceras direkt in i underhudsfettet, eller subkutant som det också kallas.

Varför sticka i underhudsfettet?

Underhudsfettet är inte så smärtkänsligt och ger ett jämnt upptag av insulin.

Vilken kanyl ska jag använda?

Kanyler med längden 4–6 mm är oftast tillräckligt långa för de flesta individer. Hamnar man för djupt så finns risken att man hamnar i en muskel och då tas insulinet upp för snabbt.

Förberedelse av penna innan injektion:

Förbered pennan enligt instruktion från tillverkaren. Kom ihåg att NPH-insulin och Mixinsulin ska blandas väl så att innehållet blir jämt grumligt/ mjölkaktigt. Detta görs genom att rulla pennan/ampullen mellan handflatorna ca 10 gånger och vända pennan/ampullen upp och ned ca 10 gånger.

Hur gör jag när jag ska injicera mitt insulin?

  • Lyft upp ett hudveck med tummen och pekfingret Vinkla kanylen 45° mot hudens plan och 90° mot hudveckets yta.
  • Injicera sedan insulinet långsamt.
  • När hela dosen är slut håller du kvar insulinpennan mot huden i cirka 5–10 sekunder. Detta ska du göra för att undvika att insulinet läcker ut igen.
Det är viktigt att du byter kanyl och injektionsställe mellan varje injektion!

Fettkuddar

Insulin är ett uppbyggande hormon. Sticker man sig på samma ställe varje gång kan det därför bildas ”fettkuddar”, eller lipohypertrofier som de också kallas.
Flytta därför injektionsstället 1–2 cm mellan varje injektion så minskar du risken för fettkuddar. Variera även injektionsställe mellan höger och vänster sida. Om du får fettkuddar, undvik att sticka i dem, eftersom du får sämre upptag av ditt insulin. Fettkuddar försvinner ofta efter en tid om du undviker att sticka i dem.

Olika insulinsorter och val av injektionsställe

Olika insulintyper sänker blodsockret olika snabbt och val av injektionsställe kan också påverka hur snabbt insulinet tas upp av kroppen.

Direktverkande måltidsinsulin ges oftast i magen, medan insulin som ska verka under längre tid oftare ges i låret/skinkan.

Diskutera med din läkare eller diabetessköterska var du ska injicera ditt insulin.

PP-LD-SE-0176 | Oktober 2018
Oktober 2018
Top