Jag har fått typ 2-diabetes

Vad är diabetes?

Diabetes innebär en för hög blodsockernivå. Det finns två huvudtyper av diabetes:
Typ 1 diabetes drabbar ofta barn och ungdomar. Vid typ 1 diabetes har man brist på hormonet insulin
Typ 2 diabetes uppstår oftast senare i livet. Från början har man normala insulinnivåer, men insulinet har dålig effekt, så kallad ”insulinresistens”.
Efter en tids sjukdom får man även en brist på insulin.

Vad är insulin?

Insulin är ett hormon som frisätts när blodsockret stiger. Insulin behövs för att blodsockret ska kunna tas upp av kroppens celler och användas som energikälla. Insulin sänker därmed blodsockret.

Varför har jag fått typ 2 diabetes?

Ingen vet riktigt säkert vad typ 2 diabetes beror på. Man vet att det finns en ärftlig koppling och att faktorer som kost, motion, övervikt och ålder spelar in.

Varför är ett kontrollerat blodsocker viktigt?

För höga blodsockernivåer under längre tid är inte bra för hälsan och ökar risken för skador på blodkärl, ögon, njurar och nerver. På sikt ökar risken för bland annat hjärtinfarkt, stroke, fotsår och njursvikt.
Ett välreglerat blodsocker redan från det att man får diagnosen typ 2 diabetes minskar kraftigt risken för diabeteskomplikationer senare i livet. Målet är att hålla blodsockret på en bra nivå och undvika kraftiga svängningar under dygnet.

Hur diagnostiseras typ 2-diabetes?

Typ 2-diabetes diagnosticeras genom mätning av blodsockernivåerna
PP-LD-SE-0175
Oktober 2018
Top