Kortisonbehandling och blodsocker

Kortisonbehandling kan påverka blodsockret

När du har diabetes och ska behandlas med kortison bör du veta om att kortison kan påverka blodsockret. Hur mycket ditt blodsocker påverkas beror på vilket kortisonläkemedel du använder, i vilken dos och när på dagen du tar ditt kortison.
Vid behandling med höga doser kortison på morgonen ses ofta en stegring av blodsockret efter frukost och under dagen, för att sedan sjunka till lägre nivåer under kvällen/natten.
Kontroll av blodsocker vid kortisonbehandling
Kontrollera ditt blodsocker dagligen under några dagar när du inleder behandling med höga doser kortison. Därefter kontroll en gång/vecka under några veckor.
Mät ditt blodsocker på eftermiddagen (vid ca 16-17 tiden) för att kontrollera om kortisonet ger upphov till en ökning av blodsockret.
Om blodsockret (icke fastande) går över 9 mmol/l > kontrollera ett dygns glukoskurva och informera din läkare eller diabetessköterska.
Planeras långtidsbehandling med höga doser kortison behövs ofta insulin, i varje fall tillfälligt. Detta gäller även om du har tablettbehandling för din diabetes. Diskutera med ditt diabetesteam.
PP-LD-SE-0174
Oktober 2018
Top