Vad gör diabetesteamet och hur kan jag påverka min sjukdom?

Vad gör diabetesteamet?

Din läkare kommer att föreslå individuell behandling för dig, beroende på dina blodsockervärden och andra eventuella sjukdomar. Kost och motion är viktiga delar i din behandling. Blodsockret påverkas till stor del av det du äter, och kroppens förmåga att ta hand om sockret förbättras av fysisk aktivitet. Vid övervikt är viktnedgång ett behandlingsmål eftersom det förbättrar blodsockernivåerna.
Förutom kost- och motionsrekommendationer behandlas typ 2-diabetes med läkemedel. Man börjar ofta behandlingen med blodsockersänkande tabletter, men vissa patienter kan behöva insulin. Höga blodsockernivåer under en längre tid kan ge skador på blodkärl, ögon, njurar, och nerver. Din läkare ska därför se till att du får genomgå kontroll av bland annat ögon, njurar (urinprov) och fötter. Du bör även få träffa en diabetessköterska för att få utbildning om din diabetes och ibland kan du behöva träffa en dietist och/eller fotvårdsspecialist. Då diabetes i kombination med förhöjt blodtryck och höga blodfetter ökar risken för hjärtkärlsjukdom kommer din läkare även kontrollera detta.

Vad kan jag göra för att undvika att min sjukdom förvärras?

Trots att typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som du kommer att leva med resten av ditt liv, finns det mycket du kan göra för att påverka din sjukdom. Många av de livsstilsråd som rekommenderas för diabetiker är råd som alla individer borde leva efter.

Här kommer några råd:

Betydelsen av motion. All form av fysisk aktivitet förbättrar dina blodsockervärden. När du arbetar med dina muskler ökar kroppens känslighet för insulin, och blodsockret sjunker. Motion hjälper dig även att hålla vikten och är bra för hjärta och lungor. Hitta en motionsform som passar dig, all motion är bättre än ingen alls!
Lär dig sambandet mellan kost, motion och blodsocker. Blodsockernivåerna stiger när du äter (hur mycket beror på vad och hur mycket du äter) och sjunker när du rör på dig.
Se över dina kostvanor. Fördela måltiderna jämt över dygnet och undvik/minska intag av livsmedel med högt sockerinnehåll och snabba kolhydrater såsom saft/läsk, godis, bakverk, ljust bröd och snabbpasta.
Viktnedgång sänker blodsockret vid övervikt. För den som har diabetes och är överviktig är viktnedgång av stor betydelse eftersom det sänker blodsockret. Viktnedgång minskar även risken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdom.
Rökning ökar risken för skador. När du har diabetes är det extra viktigt att du inte röker.
Genom att ta dina läkemedel så som du och din läkare kommit överens om kan du hålla ditt blodsocker på en bra nivå. Även om dina blodsockervärden blir normala med behandling är det viktigt att komma ihåg att sjukdomen inte försvinner. Vid stigande ålder, viktuppgång eller minskad fysisk aktivitet kan de åter börja stiga igen.
PP-LD-SE-0169
Oktober 2018
Top